ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

 

Μαρία - Εμμανουέλα Μαρκετάκη

 

Μετεκπαιδευθείσα στο εμπορικό δίκαιο

Ηδικηγόρος Μαρία - Εμμανουέλα Μαρκετάκη διατηρεί το δικηγορικό της γραφείο στο Ηράκλειο Κρήτης, παρέχοντας, με συνέπεια και υπευθυνότητα, νομικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

Αποφοίτησε από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και είναι κάτοχος του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στο εμπορικό δίκαιο (ηλεκτρονικό εμπόριο, LL.M. Bonn). Η δικηγόρος Μαρία - Εμμανουέλα Μαρκετάκη προσφέρει πολύτιμες νομικές συμβουλές που αφορούν σε όλο το φάσμα του αστικού και του ποινικού δικαίου. Συγκεκριμένα, διαχειρίζεται υποθέσεις εμπράγματου δικαίου (ασφαλιστικά μέτρα και αγωγές προστασίας δικαιωμάτων επί ακινήτων), κτηματολογίου, αγοραπωλησιών ακινήτων και μισθώσεων.

Στις υπηρεσίες της εντάσσονται, επίσης, , το οικογενειακό δίκαιο(διαζύγιο, επιμέλεια, επικοινωνία), κληρονομικό δίκαιο, καθώς και το δίκαιο του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Επιπροσθέτως, αναλαμβάνει την πλήρη νομική στήριξη και υπεράσπιση των εντολέων της σε πάσης φύσεως ποινικές υποθέσεις. Τέλος, πραγματοποιεί αξιόπιστες μεταφράσεις κειμένων από/προς την αγγλική και τη γερμανική γλώσσα.
​​​​​​​
Για οποιοδήποτε νομικό ζήτημα σάς απασχολεί, επικοινωνήστε με το γραφείο της δικηγόρου Μαρίας - Εμμανουέλας Μαρκετάκη, στο Ηράκλειο της Κρήτης, και εξασφαλίστε επιτυχή έκβαση των υποθέσεών σας.

Σας προσφέρουμε: 

Πλήρη νομική
στήριξη

Συνέπεια και υπευθυνότητα

Νομικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου

Υπηρεσίες

Τομείς παροχής υπηρεσιών:

Οι υπηρεσίες του γραφείου της δικηγόρου Μαρίας - Εμμανουέλας Μαρκετάκη εκτείνονται σε όλο το φάσμα του αστικού και του ποινικού δικαίου, με στόχο την πλήρη νομική στήριξη και υπεράσπιση των εντολέων της, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.
 
Ενδεικτικά στους τομείς δραστηριότητας του γραφείου περιλαμβάνονται υποθέσεις εμπράγματου δικαίου (ασφαλιστικά μέτρα και αγωγές για την προστασία εμπράγματων δικαιωμάτων επί κινητών και ακινήτων, αγοραπωλησία ακινήτων, εξαλείψεις βαρών κ.λπ.), Κτηματολογικού Δικαίου (διόρθωση ανακριβών κτηματολογικών εγγραφών, κατάθεση ενστάσεων,) ενοχικού δικαίου (αγωγές για κάθε είδους αξιώσεις, αστικές και εμπορικές μισθώσεις, διαταγές πληρωμής/απόδοσης μισθίου μισθωτικές διαφορές,) και οικογενειακού δικαίου (διαζύγια, επιμέλεια/επικοινωνία τέκνων, δικαστική επιδίωξη διατροφής, αναγνώριση/προσβολή πατρότητας, υιοθεσία, δικαστική συμπαράσταση).

Επίσης, το δικηγορικό γραφείο μας αναλαμβάνει υποθέσεις - (σύσταση/ λύση εταιρειών, δικαστική επιδίωξη εμπορικών χρεών) κληρονομικού δικαίου (αποδοχή/αποποίηση κληρονομιάς, αγωγές περί κλήρου, για τη νόμιμη μοίρα ή την έκδοση κληρονομητηρίων), ηλεκτρονικού εμπορίου (υπηρεσίες σύνταξης/αναθεώρησης όρων χρήσης ηλεκτρονικών καταστημάτων) και ποινικού δικαίου (υπεράσπιση εντολέων ενώπιον Δικαστηρίων, κατάθεση μηνύσεων, παράσταση ως πολιτική αγωγή).

Το γραφείο παρέχει επίσημες μεταφράσεις ιδιωτικών και δημοσίων εγγράφων από και προς την Αγγλική και τη Γερμανική γλώσσα, καθώς και επικυρώσεις εγγράφων.

PHOTO GALLERY

Μαρία - Εμμανουέλα Μαρκετάκη Δικηγόρος

Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και θα λάβετε απάντηση μέσω e-mail ή τηλεφωνικά.

hCaptcha

Στοιχεία Επικοινωνίας

 

Γραφείο Κρήτης
Πλ. Ελευθερίας 29, Μέγαρο Ντορέ,
Ηράκλειο Κρήτης

ΤΗΛ.:28152 00580

Κιν.: 6978366790
Email: marielamarketaki@gmail.com 


Ωράριο
Δευτέρα - Παρασκευή
09:00 - 21:00

​​​​​​​Κατόπιν Ραντεβού